Doelstellingen van World Carrousel

World Carrousel is een internationaal coöperatief van gemeenschapstheaters dat internettechnologie inzet om samen te werken aan artistieke projecten.

We bouwen praktische en thematische solidariteit op tussen alle deelnemers, en bevorderen het gebruik van technologie als middel voor duurzame glokale samenwerking.


Jorge stelt met Mia en Arturo de Carrousel voor

   Jorge Merced legt met de hulp van Mia Grijp
   en Arturo Zuñiga de werking van de Carrousel uit.

Podiumkunstenaars uit 4 continenten
Acteurs, actrices, muzikanten, dansers en regisseurs werken aan de uitbouw van een mondiale virtuele school. Deze school zal kwetsbare bevolkingsgroepen met elkaar verankeren door middel van theaterprojecten en laten samenwerken via het communicatiemiddel internet. Het is een grootschalig project waarbij de kracht van het internet diepgaand en duurzaam gebruikt wordt. Onderwerpen die leven over de hele wereld zullen via internet uitgewisseld worden tussen de groepen uit de betrokken landen.

De kloof tussen Noord en Zuid
Kinderrechten, kinderarbeid, fair trade, familierelaties, etnische achtergrond enz. worden uitgediept in creatieve klassen en workshops (muziek, dans, schilderen, acteren enz.) in scholen en jeugdorganisaties onder toezicht van beroepsacteurs.

De virtuele school
Foto’s, video’s, lespakketten, workshop outlines enz. die uit deze uitwisselingen voortkomen, worden op internet gezet en groeien in aantal en variatie uit tot een virtuele school, bruikbaar voor een groeiend aantal deelnemers.
De permanente uitwisseling
Ervaringen, teksten, werkprocessen in een sfeer van mondiale solidariteit zorgen ervoor dat de verschillende deelnemers mekaar met respect benaderen, hierdoor hun talenten kunnen ontwikkelen en hun nieuw-ontdekte of geactiveerde creativiteit volop kunnen inzetten met de garantie van een internationale respons.

terug