Sering vzw realiseert langlopende projecten (producties), projecten in samenwerking met of in opdracht van andere organisaties (co-producties), ook internationaal, en kortlopende projecten die leiden tot toonmomenten. Kies uit het menu hieronder om meer te weten over de voorbije producties.

Droomreizigers (14-11-2008)
Een dorp... In een niet zo ver verleden.
Mensen leven er in harmonie met elkaar en de omgeving.
Tot de wolven komen. Witte Wolven. Een leger met een missie. Verblind door hun ideaal jagen ze op iedereen die niet wil volgen.
Veel dorpsbewoners vluchten. Verdwalen in een nieuwe wereld. Achter hoge stadsmuren.
Maar het verleden blijft knagen. Gaat een eigen leven leiden.
Ze willen terug naar het dorp. Op zoek naar antwoorden, familie... een thuishaven.


Seringspelers improviseerden o.l.v. Tania Poppe rond A la vera del camino (Aan de kant van de weg), een theaterstuk gebaseerd op ware feiten en gecreëerd door Arena y Esteras, één van onze internationale partners binnen de virtuele school. Sering onderzocht hoe men hier zou omgaan met gelijkaardige gebeurtenissen. Was er herkenning mogelijk? Konden de spelers in Antwerpen zich voldoende inleven om het verhaal in een bredere context te plaatsen? Hun zoektocht resulteerde in een intern toonmoment, waarna Rebecca Huys het verzamelde materiaal bewerkte tot een theatertekst. Zo ontstond Droomreizigers. Een vrije interpretatie van een waar gebeurd verhaal. Een verhaal dat de geschiedenisboeken nooit zal halen. Waarin kinderen en kleinkinderen van vele indianen in het Andesgebergte nog altijd op zoek zijn naar antwoorden. En doden.

Er zijn zij die benoemen. Zij die verbloemen. Zij die ontkennen.
Zij die willen weten. Zij die willen vergeten.
Zij die het leven willen herstellen. Zij die het willen beheersen. Zij die de doden laten leven. Zij die het leven begraven.


Het is geleden van Het verhaal van twee werelden, maar nu is het zo ver: alle spelersploegen op Sering (leeftijdsgroepen van 7 tot 76 jaar) leveren acteurs voor deze voorstelling.

Onder leiding van Tania Poppe, met assistentie van: Mia Grijp, Rebecca Huys, Azal Yahiya Adress, Inge Verhees
Spelen voor u: Kalifa Bals, Paula Bartelen, Frank Buelens, Lukas Bulteel, Mieke De Block, Maria De Laet, Wouter Fierens, Saloua Laaraj, Soukaina Laaraj, Emmanuella Lunanga, Roeland Luyckx, Juan Maldonado Chamorro, Denzel Obasi, Ifechi Obasi, Leentje Schnieders, Sara ten Broek, Sven ten Broek

affiche-ontwerp: Frank Maieu

première op vrijdag 14 december en voorstellingen op 15 en 16 november 2008.

Uitgesteld wegens ziekte
Net voor de generale repetitie is een speler uitgevallen door ziekte.
Wij hebben pogingen gedaan om dat op te lossen. Na één weekend spelen was het duidelijk dat het niet zomaar op te lossen was en dat het ten koste ging van de kwaliteit. De voltallige ploeg besliste toen dat het beter was de voorstelling uit te stellen. Daar we met verschillende generaties werken en de jongeren in december examens hebben zal de voorstelling in het voorjaar hernomen worden.
De nieuwe versie werd gespeeld vanaf 24 april 2009


Hieronder eerst tien foto's van onze productie, en daaronder vijf foto's van de voorstelling A la vera del camino van Arena y Esteras, waarop Droomreizigers geïnspireerd is, gespeeld door Ana Sofia Pinedo Toguchi, Jessenia Cutipa Chicoma en Cusy Mejia Paz. Meer hierover hier.

Filmpje op YouTube van A la vera del camino:

Wenst U extra info over dit event? Contacteer ons.