Sering vzw realiseert langlopende projecten (producties), projecten in samenwerking met of in opdracht van andere organisaties (co-producties), ook internationaal, en kortlopende projecten die leiden tot toonmomenten. Kies uit het menu hieronder om meer te weten over de voorbije producties.

Een verhaaltje voor het slapengaan (24-02-2007)


Het project werd in maart 2006 opgestart om ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de bijzondere jeugdzorgorganisatie De Touter vzw een theatervoor­stelling te creëren met een twintigtal kinderen uit de thuisbegeleiding en de dag­centra van De Touter, Tandem, Taimoen, Tracee...

De samenwerking tussen hulpverleners en theatermakers verliep met ups and downs. Het feit dat er in de groep kinderen ook een aantal meegenomen moesten worden die niet bijster geïnteresseerd waren in het project, woog zwaar op de positieve ontwikkeling van de kinderen die wel talent en interesse voor het project hadden. Verschillende mogelijkheden werden uitgeprobeerd om alle betrokkenen, kinderen zowel als hulpverleners, op een nuttige, boeiende en positieve manier bij het gebeuren te betrekken.

Januari en februari 2007 waren de laatste maanden van het proces, waarin naar de voorstelling toe gewerkt werd. De vertwijfeling sloeg soms toe, maar uiteindelijk werden op 24 februari op Sering twee voorstellingen gespeeld die door De Touter omschreven werden als charmant, low profile, passend bij degenen die eraan meewerkten.

Voor Sering werd aan deze productie gewerkt door Mia Grijp, Rebecca Huys, Mostafa Benkerroum, Lisette Mertens, Caroline Rottier.

Wenst U extra info over dit event? Contacteer ons.