Grey Matters

Grey Matters, een 'Programma een leven lang leren' project,
een samenwerking van 6 Europese partnerorganisaties
.

De bevolking in Europa veroudert snel en dit wordt door jongere generaties als een bedreiging gezien. Zij vrezen dat zij de last van een groeiende oudere populatie op zich moeten nemen. “Veroudering wordt door velen gezien als een bedreiging in plaats van als één van onze grootste verwezenlijkingen. Het groeiende aantal ouderen wordt gezien als een last op de beroepsactieve bevolking.” (EU-rapport Active Ageing - 2012).

Zo dreigt het gevaar dat oudere mensen na hun pensionering niet langer een betekenisvolle rol in de samenleving kunnen opnemen en opschuiven naar de zijlijnen van het gemeenschapsleven. Waar ouderen aan waarde verliezen binnen de samenleving breidt dit uit tot de manier waarop ouderen zichzelf zien. Dit leidt tot een toenemende isolatie. Active Ageing toont dat slechts 27% van de ouderen zich engageren in vrijwilligerswerk.

In 2014- 2015 werkt Sering Europees rond dit thema, in het kader van een Grundtvig leerpartnerschap. Gemeenschapstheaters in 6 landen van de Europese Unie werken 2 jaar aan het project  Grey Matters.

We onderzoeken samen hoe we via participatief drama en educatie, het gemeenschapsengagement en welzijn van ouderen kunnen verbeteren. Er wordt daarbij o.a. gewerkt met ouderen die niet zijn aangesloten bij reguliere programma’s, met inbegrip van deelnemers met een laag scholingsniveau.

Grey Matters zal de lokale ervaringen, kennis en methodieken, in het werken met deze groep, delen tussen de partner-gezelschappen.

Partners:
community theatre acta (Bristol, UK)
Rotterdams Wijktheater (Nederland)
Expedition Metropolis (Berlijn, Duitsland)
Grodzki Theatre (Bielsko-Biała, Polen)
Divadlo bez Domova (Bratislava, Slowakije).

Meer info en resultaten van het leerpartnerschap:

Grey Matters blogpagina

ARTES website

Bekijk het reisverslag op Pindat

Eindmeeting met de sleutelfiguren van de partner organisaties op Sering

Bekijk hieronder enkele clips en video's van het project:

Repetitieproces

Toonmoment Sering 'Our Story' in Berlijn op het Hoffestspiele festival bij Expedition Metropolis

Fragment Time Matters van Expedition Metropolis op het Hoffestspiele festival Berlijn

Voorstelling Grodzki Theatre (Polen) in Berlijn op het Hoffestspiele festival

RWT musicalworkshop in Rotterdam, clip 1, clip 2, clip 3

Sering met 'Ons Verhaal' bij het Rotterdams WijktheaterDit project werd in kader van 'Grey Matters' uitgevoerd met de steun van de Europese Commissie via de GRUNDTVIG-actie van het Europese 'Een Leven Lang Leren Programma'. De Europese Commissie en het Nationaal Agentschap kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van dit project, deze is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de uitgever.