De jongeren van Recht-op laten hun stem horen op Sering

05/05/2016 15:26

Op dinsdag 10 mei hernemen de jongeren van Recht-op hun voorstelling “Verboden Toegang. Over leven aan de rand.”
DE VOORSTELLING IS VOLZET!

 

Deze voorstelling is het resultaat van een project waarin de jongeren kennismaakten met forumtheater. 
Het resultaat is een interactief theaterstuk, waarin ze hun leven in armoede verbeelden. Ze tonen dat armoede gaat over uitsluiting op verschillende terreinen in het leven, zoals onderwijs, dienstverlening, tewerkstelling, … Ze brengen hun verhaal over
de moeilijke weg naar een toekomst, naar een leven dat meer is dan overleven.