Mondiale virtuele school

16/09/2008 15:58

Global Internet
‘Drie continenten gaan de samenwerking aan’

Onderwerpen die leven over de hele wereld zullen via internet uitgewisseld worden tussen groepen uit de betrokken landen.
Sering werkt al samen met een kerngroep bestaande uit Tswepa (foto) uit Zuid-Afrika, Pregones uit New York en Arena y Esteras uit Peru.

Podiumkunstenaars uit 3, en straks 4, continenten werken aan de uitbouw van een mondiale virtuele school. Deze school zal via internet kwetsbare bevolkingsgroepen met elkaar verankeren en laten samenwerken. Het is een grootschalig project waarbij de kracht van het internet diepgaand en duurzaam gebruikt wordt. Pépé's eiland was onze eerste verwezenlijking, in februari 2008.

Ervaringen, teksten, werkprocessen uitwisselen in een sfeer van mon­d­iale solidariteit zorgt ervoor dat de deelnemers uit verschillende landen elkaar met respect benaderen, hierdoor hun talenten kunnen ontwikkelen en creativiteit kunnen inzetten met de garantie op een internationale respons. Foto’s, video’s, lespakketten, workshop outlines enz. die uit deze uitwisselingen voortkomen, worden op internet gezet en groeien in aantal en variatie uit tot een virtuele school, bruikbaar voor een groeiend aantal deelnemers.

De Mondiale Virtuele School werd op het 32e congres van het Internationaal Theater Instituut (Madrid, 22-27 september 2008) erkend door het Theatre Education and Training Committee van Unesco/ITI.

Wil je met je jongeren mee bouwen aan de mondiale virtuele school van morgen? Wil je moreel of financieel helpen? Mail naar info@sering.be met als titel 'vrienden van de virtuele school'