Projecten van World Carrousel
• Sinds Pépé's Eiland, de eerste productie die tot stand kwam in samenwerking met Arena y Esteras en de Tswelopele Performing Artists, zijn we op Sering in de weer geweest met twee andere initiatieven in het kader van World Carrousel:

 
  •   Droomreizigers: een productie bij Sering die gebaseerd is op ware gebeurtenissen in Peru, door onze partner Arena y Esteras verwerkt tot A la vera del camino. In november moesten we de voorstellingen van Droomreizigers helaas stilleggen wegens ziekte van een actrice. Sindsdien is er aan de tekst gewerkt en werd er gerepeteerd. Première was op 24 april 2009 en de reeks was een succes!
lees verder

  • The Brides: een productie die afwisselend in Borgerhout, the Bronx en Banska Bystrica (Slowakije) voorbereid werd. Op 4 december 2008 ging ze in première bij Pregones in New York. Ze wordt later ook bij Sering vertoond.
lees verder
• Op de internationale meeting bij Sering in mei 2009 werden voor het pilootjaar 2010 drie projecten afgesproken waaraan de leden van de kerngroep samen zullen bijdragen: Maskitlane, Drie is genoeg en Eerste liefde.
  • Maskitlane heeft als vertrekpunt een spel dat kinderen in Zuid-Afrika spelen met stenen
  • Drie is genoeg bouwt verder op de Seringproductie met die naam
  • Eerste liefde gaat op zoek naar getuigenissen van ouderen over hun eerste verliefdheid.
Tegelijk met deze drie pilootprojecten startten we de opbouw van het Virtueel Kantoor van de WVTC dat instaat voor de uitwisseling via internet.

In april 2011 werd het virtueel kantoor en de bijhorende website officieel gelanceerd op het ICAF-festival in Rotterdam, waar een internationaal gezelschap aanwezig was.
Voor het eerst konden we, dankzij de virtuele conferentieruimte, met alle betrokkenen tegelijkertijd communiceren. Het project '3 is genoeg' diende als voorbeeld om de mogelijkheden van World Carrousel te bespreken. Sering en Pregones waren ter plekke en er werd virtueel deelgenomen door Peru, Zuid-Afrika, basisscholen 't Plantijntje en Villa Stuivenberg en de middengroep op Sering. Tijdens het festival hadden we een ontmoeting met Debajehmujig Storytellers van het eiland Manitounlin in Canada die, om de voor ons juiste redenen, wilden aansluiten bij World Carrousel. Ze werden ondergebracht bij de Seringgroep.

In mei van dat jaar ging een nieuwe productie in première, opnieuw tot stand gebracht via World Carrousel.

“Spelen is een oefening in mens worden. Een oefening voor de ontplooiing van lichaam en geest. Een maatstaf tot de vorming van een volledig mens, in staat tot zelfredzaamheid, actief burgerschap en een kritische geest.”
(Benjamin R. Barber: De infantiele consument)

Het verschil tussen speelgoed als hapklare brokken en de vindingrijke invulling door eigen creativiteit.

lees verder


terug